GOLFOVÉ KEMPY

Golfový klub Liberec pořádá ve spolupráci s trenéry GC Liberec

--- Prázdninový golfový kemp ---
1.termín: 18. - 22.červenec vždy od 8:00- 16:00 hodin
2.termín: 22. - 26.srpen vždy od 8:00- 16:00 hodin
trenér Martina Pavlasová a Jirka Štryncl + cvičitelé

Cena: 3.990,- Kč (cena zahrnuje dopolední výuku golfu, odpolední program, stravování ve formě svačina- oběd- svačina, pitný režim po celý den.)
Program dne: výuka golfu na cvičných plochách GC Liberec, s trenéry zakončená závěrečným turnajem