Jamka č.:

18

Par

3

HCP

6

Bílé odpaliště (m)

199

Žluté odpaliště (m)

178

Červené odpaliště (m)

150

Závěr hřiště tvoří náročný dlouhý 3 par z kopce dolů. Levou stranu lemuje hranice hřiště. Po pravé straně je vodní překážka. Green je z pravé strany obehnán bunkerem a hranicí hřiště v zadní části.