Členství v klubu

Kdo a jak se může stát členem Golf Clubu Liberec.

Členství v Golf Clubu Liberec může získat osoba, jenž vyjádří souhlas se stanovami občanského sdružení Golf Club Liberec a uhradí aktuální vstupní poplatek (viz ceník).

Podmínkou vstupu je vyplnění formuláře "Žádost o vstup do GCLI" na stránce Registrace a zašle jej výboru GCLI, který o vstupu žadatele do klubu rozhodne.

Řádný člen občanského sdružení Golf Club Liberec se automaticky stává členem České golfové federace. Po složení zkoušky způsobilosti (zelená karta) pak získá členskou kartu, která ho opravňuje ke vstupu na všechna golfová hřiště v ČR i ve světě. Zároveň mu tato karta umožňuje účast na turnajích pořádaných pod hlavičkou České golfové federace (ČGF).

Výši vstupního a členského poplatku najdete v sekci Ceník.

Těší nás váš zájem o členství v Golf Club Liberec (GCLI) a doufáme, že i vy se stanete členem naší liberecké golfové rodiny.